Welkom op onze website!

 

 

 

 

Platform Circulaire* Energie

 Dit  platform is opgericht door en voor het MKB dat zich bezighoudt met alle vormen van duurzame energie, energieopslag en energieomzetting.

 *Het begrip Circulaire Economie (ook wel Kringloopeconomie) is de basis van het Cradle to Cradle principe. In een Circulaire Economie worden alle gebruikte materialen in een product nuttig ingezet in hetzelfde of een ander product zonder kwaliteitsverlies. Wanneer alle restproducten hergebruikt kunnen worden en de producten milieu neutraal zijn is deze kringloop compleet.

Doel

 - De vereniging heeft ten doel het stimuleren van nieuwe ideeën, het ontplooien van samenwerking, het delen van kennis, en het definiëren van nieuwe projecten en producten op het gebied van duurzame alternatieve energieopslag en energieomzetting.

- Zij tracht dit doel te bereiken door middel van het scheppen van een platform waar zowel publieke als private organisaties, werkzaam op het gebied van duurzame alternatieve opslag en omzetting, elkaar kunnen ontmoeten, kennis kunnen uitwisselen en gezamenlijk nieuwe ideeën en nieuwe business kunnen ontwikkelen. Het platform kan deze groep ondernemers naar buiten vertegenwoordigen als overkoepelend orgaan.

 Hoe

De leden van dit platform ontmoeten elkaar regelmatig om ideeën en kennis uit te wisselen en samen projecten te definiëren en uit te voeren.

Voorwaarden  

Leden zijn DGA of budgethouders/beslissingsbevoegden en moeten persoonlijk aanwezig zijn op de bijeenkomsten, zodat direct ‘zaken’ kan worden gedaan.

Van iedere ‘branche’ is maar 1 vertegenwoordiger lid, zodat geen rivaliteit of concurrentie zal bestaan.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap wordt ieder jaar door de leden vast te stellen.

 

Oprichters zijn:

Accenda, e-mobility (TU Delft), energie management and management systemen

Centurion-akku, maken van opslagmedia; batterijen speciaal voor e-mobility/opslag

Creusen, Elektrische Motoren; omzetting van energie in kinetische energie

Campine, maken and recycling van grondstoffen voor opslagmedia

 

Indien u interesse heeft meldt u aan,

 

Namens de vereniging Platform Circulaire Energie

 

Martin Seiffers

Secretaris

martin@seiffers.nl

www.vereniging-PCE.nl

 

*Voorbeeld circulaire economie:
Centurion batterijen kunnen we recyclen en de grondstoffen gedeeltelijk hergebruiken (Cradle to Cradle), maar we kunnen ze ook een  tweede leven geven voor energie opslag bij zonnepanelen bijvoorbeeld en dan na nogmaals 10 jaar gebruik alsnog recyclen.

Hierdoor worden minder schaarse grondstoffen vroegtijdig gerecycled en dus de economische waarde verhoogd.